+421903719962

Úspech a prosperita

Myslím si, že písať o úspechu a prosperite nie je ľahké. Hlavne preto, že pod pojmom úspech aj prosperita si ľudia predstavujú rôzne veci.
Pre niekoho je úspechom šťastná a zdravá rodina, pre iného mať dostatok financií, iný sníva o práci, ktorá mu prináša radosť, iný o dome, aute, dovolenkách, pomáhať iným atď. Dá sa povedať, že úspechom je čokoľvek, čo urobí človeku radosť z jeho úsilia a dosiahnutia cieľa. Prítomný je pocit radosti, naplnenia, šťastia a spokojnosti. Dnešná uponáhľaná doba ponúka mnoho možností na to, ako byť úspešným človekom.
Napriek tomu veľká časť ľudí nevyužíva ponúkané možnosti, často nevidia, nevyužijú príležitosť urobiť svoj život lepším.

Henry Ford kedysi povedal: „Každý človek dokáže viac, ako si v súčasnosti o sebe myslí.“ K tomu dodám len toľko – že „…pokiaľ chce.“
A podobné je to aj s prosperitou. Prosperita je vlastne žiadúci stav, keď sa veci ( sny, ciele, túžby ) v živote daria, rozvíjajú a dávajú dobré nádeje do budúcnosti.

Aj pri úspechu, aj pri prosperite nestačí len snívať, treba urobiť konkrétne kroky na ich dosiahnutie – zmeniť v prvom rade myslenie, zmeniť prístup, opustiť zónu komfortu, priebežne pracovať na osobnostnom raste, vzdelávať sa, uvedomiť si, čo chceme a čo nie, naplánovať si veci a pustiť sa do práce.
Presne vďaka týmto faktom sme sa aj my postupne v priebehu niekoľkých rokov vymanili z pazúrov „klasického životného kolotoča“ – do práce a z práce a na konci mesiaca čakať, ako na spasenie na ďalšiu výplatu a stále trpieť nedostatkom financií. Svoje sny a ciele sme predtým začali prispôsobovať aktuálnemu nedostatku financií. Okresávali sme ich a niektorých sa aj vzdali. A túto chybu robí cca 80% ľudí.
Riešením nie je prispôsobiť sa nedostatku, ale riešiť, ako z toho von…

Treba si uvedomiť, že ak budeme robiť to isté, čo doteraz, výsledky budú tie isté. Naša vtedajšia situácia sa ešte zhoršila, keď manželku prepustili z práce. To bola posledná kvapka do pohára a zároveň ten povestný kopanec do zadku, aby sme sa konečne zobudili. Všetko zlé je na niečo dobré. Práve vďaka tejto situácii sme zmenili myslenie, prístup a vstúpili do akcie.
S bývalým manželom mojej sestry sme začali robiť rekonštrukčné práce. Po 4 rokoch tejto činnosti, vďaka ktorej príjmy našej domácnosti stúpli na viacnásobok, som sa stretol s klientom, ktorý mi ukázal dovtedy nepoznané výhody tímového marketingu, ktorý ľudia poznajú aj pod názvom ( Network marketing, Multi Level Marketing (MLM) alebo Sieťový marketing).
Zámerne píšem, že počuli – a nie poznajú ho – lebo podľa mojich skúseností ho pozná a hlavne – rozumie mu – pomerne málo ľudí, napriek tomu, že existuje od 50-tych rokov minulého storočia, teda cca 70 rokov, učí sa na renomovaných univerzitách a kto chce, vie sa dostať k správnym informáciám a faktom..
Nechcem tu písať o tom, koľko ľudí má na MLM skreslený, nesprávny, až negatívny názor. Nemá to význam, pretože negatívne hodnotenia vychádzajú hlavne z nevedomosti, závisti, predsudkov, názorov „…počul som, že…“, „..aj môj známy to robil a nič nedosiahol…“ atď. a nedržia sa faktov.
Jednoducho platí – človek, ktorý systému rozumie ( nestačí ho len poznať) a robí ho dobre, ho chváli a človek, ktorý mu nerozumie, ho haní.

Môžem smelo prehlásiť bez toho, aby som chválil sám seba, že od začiatku som sa riadil faktami a nie názormi iných a veľmi ma nadchla myšlienka tímovej práce, spoločných cieľov, vzájomná podpora a pomoc, ako aj myšlienka pomáhať iným v dosahovaní ich cieľov a tým aj vlastných.

A v neposlednom rade sila multiplikácie – zviacnásobovania – času, výkonov a samozrejme aj odmien za vlastnú a ku tomu aj za tímovú prácu.
Veď len s tímom správne namotivovaných a cieľavedomých ľudí, dokáže človek odpracovať denne mnoho desiatok, dokonca ( stoviek ! ) hodín a mať za to aj úmernú odmenu.

A práve vďaka MLM som mohol po 5 rokoch práce popri zamestnaní toto opustiť, napriek tomu, že v hlavnom zamestnaní ma medzitým povýšili a ako vedúci som mal celkom slušný príjem.
Ale v MLM popri hlavnom zamestnaní som mal cca 5 – 8 násobne vyšší príjem.

A vtedy a takto sa začala naša cesta jednak ku lepšiemu zdraviu, k úspechom, ku finančnej aj osobnej slobode a prosperite.
MLM robíme od r.1992, teda vyše 30 rokov a z toho vyše 25 rokov nám spoločnosť Forever Living Products ( ktorá existuje od r. 1978) platí nadštandardné odmeny za to, že sa staráme o vlastné zdravie a finančné zabezpečenie a pomáhame aj iným žiť zdravší život, mať dostatok financií, skrátka žiť lepšie po každej stránke.

Každý môže dosiahnuť aj doživotné a dedičné odmeny vo forme autorských práv, čo je zároveň skvelá dlhodobá, generačná „životná poistka“ pre prípad, že sa niečo stane.
Každý môže dosiahnuť svoje sny a ciele – podotýkam, pokiaľ chce.

Pokiaľ chcete, rád vám ukážem a naučím ako mať úspech, dosiahnuť ciele, prosperitu a žiť lepší život.
Viac konkrétnych informácií ako dosiahnuť úspech a prosperitu nájdete vo videu.