+421903719962

1) Kto môže s firmou spolupracovať.

2) Čo môžete spoluprácou s Foreverom dosiahnuť.

1) Spolupracovať s Foreverom môže každý, kto dovŕšil 18 rokov, bez ohľadu na ukončené vzdelanie.

Spolupráca je dobrovoľne umožnená každému, kto postúpil zo základnej úrovne PC ( Preferred Customer = Zvýhodnený zákazník, kde má nárok na 5% úvodnú zľavu) na ďalšiu úroveň AS ( Asistent Supervízora, kde má nárok na doživotnú 30% zľavu po splnení nákupov za 2 po sebe nasledujúce mesiace, v hodnote 2 bodov).

2) Spoluprácou s Foreverom môžete dosiahnuť:

 • Okrem základnej 30% zľavy → vyššie zľavy: 35; 38; 43 a 48% ( podľa dosiahnutej úrovne)
 • Výrobky zdarma – vďaka bonusom = výplate ( podľa skúseností) už v 2., 3. mesiaci taký príjem, ktorý pokryje cenu za vami nakupované výrobky.
 • Príjmy sú pravidelne sa opakujúce vzhľadom na to, že sa jedná o výrobky spotrebného charakteru – minú sa a spokojní zákazníci si ich opätovne objednávajú.
 • Od začiatku budete vedení a podporovaní skúsenými lídrami – sponzormi, vašej hornej línie
 • Spolupráca spočíva v možnosti ponúknuť príležitosť s Foreverom vašim priateľom a známym ( teda nie cudzím ľuďom, nie podomový predaj, nie obťažovanie ľudí) s pomocou vašej sponzorskej línie.
 • Takto si viete pomerne rýchlo vybudovať sieť zákazníkov, z ktorých zhruba každý piaty sa rozhodne aj pre spoluprácu. Takto zároveň vzniká sieť spolupracovníkov.
 • Spokojní zákazníci a spolupracovníci takto isto ponúkajú túto príležitosť svojim známym – takto sa vaša sieť prehlbuje a namnožuje. Podľa štatistiky z 10 oslovených sa 6 – 7 rozhodne pre Forever.
 • Dôležité je to, že všetky body ( každý výrobok má svoju bodovú hodnotu) za výrobky, ktoré sa nakúpia každý mesiac vo vašej sieti sú vám priznané 1 : 1. Teda ak vy máte osobne nákupy za 1 bod a vaša sieť 19 bodov – vy máte spolu 20 bodov. A za 20 bodov dostávate odmenu.
 • Body vám systém spočítava vždy za 2 po sebe nasledujúce mesiace ( jan. + feb.; feb. + marec; atď).
 • Ak máte potrebný počet bodov → postupujete na vyššiu úroveň ( vyššia zľava + vyššie zárobky) Dosiahnutú úroveň nikdy nestrácate a nemusíte ju obhajovať. Je raz a navždy vaša.
 • Možná výška mesačných, pravidelne sa opakujúcich príjmov ( podľa skúseností): AS (35%) – cca 150 – 250 € ( do 2 – 4 mesiacov); Supervízor (38%) – cca 250 – 500 € ( do 4 – 8 mesiacov); – Asistent Manažéra (43%) – cca 500 – 1.000 € ( do 8 – 12 mesiacov); – Manažér (48%) – cca 1.200 – 2.500 € ( do 12 – 24 mesiacov).
 • Po dosiahnutí úrovne Manažéra a výchove vlastnej Manažérskej línie máte doživotnú a dedičnú odmenu 6% z obratu za priamu Manažérsku líniu ( Man. línia robí mesačný obrat cca 10.000 – 15.000 €). Za ňou vychovanú Manažérsku líniu (2.hĺbka) máte 3% odmenu a z 3. hĺbky 2% odmenu.
 • Takto máte možnosť získať finančnú nezávislosť a slobodu.
 • Zároveň  vzhľadom na dedičnosť viete zabezpečiť vašu rodinu pre prípad, keby sa vám niečo stalo.
 • Pracovať môžete aj z domu – online ( výhodné pre matky s deťmi). Samozrejme, veľmi dobré výsledky prinášajú aj osobné stretnutia, kde si ľudia môžu výrobky pozrieť, vyskúšať, poradiť sa atď.
 • Nikdy nepracujete sami. Vždy vás podporuje vaša horná = sponzorská línia a „zdola“ vaša skupina.

Spolupráca je pre každého veľmi uspokojivá, veď v podstate sa jedná o poradenstvo o tom, ako si vedia ľudia pomôcť po zdravotnej, ale aj finančnej stránke a nájsť hľadané riešenie so 100% zárukou spokojnosti.